ΧΘς Πμπτη και σμφωνα με τις υπρχουσες εγκυκλους διεξχθησαν οι εισαγωγικς εξατσεις στην ΓΥΜΝΣΟΥ

ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ:

 ΚΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΤΟΓΡΦΟΥΕΙΣΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΣΕΙΣ ΓΙ ΤΗΝ ΓΥΜΝΣΙΟΥ
 ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΟΝΟΜ ΠΤΡΟΣΜ.Ο.
1ΓΕΩΡΓΙΛΠΝΓΙΩΤΗΛΙΣ90
2ΒΒΟΥΡΗΘΝΣΙΔΗΜΗΤΡΙΟΣ89
3ΠΣΣΙΣΗΣΝΙΚΟΛΟΣΘΝΣΙΟΣ89
4ΞΕΝΙΔΗΝΙΚΟΛΕΤΧΡΛΜΠΟΣ89
5ΔΚΝΛΗΣΛΕΞΝΔΡΟΣΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ87
6ΠΕΡΙΒΟΛΡΗΜΡΙΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ86
7ΧΜΛΚΗΕΥΓΓΕΛΙ ΜΡΙΕΥΤΥΧΙΟΣ84
8ΣΡΙΚΚΤΕΡΙΝΙΩΝΝΗΣ84
9ΖΗΝΣΤΜΤΙ-ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΩΝΝΗΣ83
10ΖΟΥΡΙΔΗΣΟΥΣΝΝΓΕΩΡΓΙΟΣ83
11ΠΠΟΥΤΣΚΗΙΚΤΕΡΙΝΗΜΥΡΩΝ82
12ΦΣΟΥΛΓΓΕΛΙΚΗΝΙΚΟΛΟΣ82
13ΓΛΗΝΟΥΜΡΙΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ81
14ΦΣΟΥΛΣEMMANOYHΛΝΙΚΟΛΟΣ81
15ΒΛΣΤΟΥΧΡΙΣΤΙΝΓΕΩΡΓΙΟΣ80
16DALIPIERMISAGRON79
17ΚΜΠΟΥΡΚΗΜΕΛΙΝ-ΕΛΛΗ-ΝΝΕΜΜΝΟΥΗΛ79
18ΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ79
19ΖΧΡΙΟΥΔΚΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΙΩΝΝΗΣ78
20ΔΜΗΤΡΙΔΗΜΡΙ ΡΙΣΤΕΝΙΚΟΛΟΣ78
21ΜΥΡΟΕΙΔΗΣΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ78
22ΠΕΡΥΣΙΝΚΗΣΔΙΟΝΥΣΗΣ ΡΦΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ77
23ΠΟΥΛΚΗΣΕΜΜΝΟΥΗΛΝΙΚΟΛΟΣ77
24ΜΕΛΕΣΣΝΚΗΣΜΡΙΟΣ-ΜΙΛΤΙΔΗΣΒΛΣΙΟΣ77
     

ΕΠΙΛΧΟΝΤΕΣ ΘΕΤΡΟΥ- ΚΙΝ   
ΤΖΙΡΚΗΕΛΕΝΗΓΕΩΡΓΙΟΣ76
ΒΣΙΛΕΙΔΗΣΠΝΤΕΛΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ76
ΡΣΙΔΚΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΕΜΜΝΟΥΗΛ76
ΜΓΟΥΛΚΗΜΡΙ ΧΡΙΣΤΙΝΒΣΙΛΕΙΟΣ75
ΜΕΤΞΚΗΙΚΤΕΡΙΝΗΛΕΞΝΔΡΟΣ75
ΒΕΡΝΔΟΥΦΙΔΡΝΙΚΟΛΟΣ75
ΤΟΠΟΓΛΟΥΤΡΙΝΤΦΥΛΛΙΜΙΧΗΛ75
ΜΤΘΙΚΗΓΕΩΡΓΙΔΗΜΗΤΡΙΟΣ75
ΜΝΙΟΥΔΚΗΣΙΩΝΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ74
ΦΡΣΡΚΗΜΡΙΝΤΩΝΗΣ74
ΧΛΚΙΔΚΗΣΦΩΤΙΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ74
ΠΝΓΙΩΤΚΟΠΟΥΛΟΣΛΕΞΝΔΡΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ74
ΣΕΒΣΤΚΗΣΙΩΝΝΗΣΝΤΩΝΙΟΣ74
ΜΕΛΕΣΣΝΚΗΣΛΕΞΗΣΒΛΣΙΟΣ73
ΒΕΝΕΡΗΒΣΙΛΕΙΕΥΓΓΕΛΟΣ73
ΜΠΟΥΖΙΟΥΚΚΥΡΙΚΗΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΣ73
ΠΡΣΥΡΗΧΡΙΣΤΙΝΝΙΚΟΛΟΣ73
ΠΛΕΥΡΗΣΒΣΙΛΕΙΟΣΧΡΙΔΗΜΟΣ73
ΜΚΡΚΗΣΕΜΜΝΟΥΗΛ ΡΦΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ72
ZEROΧΡΙΣΤΙΝKURZIM72
ΝΔΡΟΥΛΚΗΣΕΒΣΤΗΗΛΙΣ72
ΣΙΔΕΡΙΔΗΝΤΙΓΟΝΗ ΦΝΟΥΡΙΣΤΥΛΙΝΟΣ72
ΚΠΡΕΤΣΟΥΙΛΙΝΝ-ΙΖΜΠΕΛΛΕΞΝΔΡΟΣ71
ΤΡΕΥΛΚΗΜΡΙΝΙΩΝΝΗΣ71
ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΗΛΕΚΤΡΠΝΓΙΩΤΗΣ71
ΜΡΚΤΤΟΥΞΝΘΙΠΠΗΓΕΩΡΓΙΟΣ70
ΡΣΙΔΚΗΕΛΕΝΗΣΤΥΡΟΣ68
ΚΝΒΚΗΣΣΤΥΡΟΣΝΙΚΟΛΟΣ65
ΣΩΜΡΚΗΚΛΕΝΘΗΕΜΜΝΟΥΗΛ64
ΛΜΠΡΚΗΕΛΕΥΘΕΡΙΕΜΜΝΟΥΗΛ62

 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΧΟΡΟΥ
 ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜONOMA ΠΤΡΟΣΜ.Ο.
1ΓΙΛΥΤΗΕΙΡΗΝΗΙΩΝΝΗΣ92
2ΡΣΙΔΚΗΕΛΕΝΗΣΤΥΡΟΣ89
3ΤΣΛΟΥΕΜΜΝΟΥΕΛΛΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ85
4ΚΜΠΟΥΡΚΗΜΕΛΙΝ-ΕΛΛΗ-ΝΝΕΜΜΝΟΥΗΛ84
5ΒΟΡΕΔΗΘΗΝ ΔΙΟΝΥΣΙΡΙΣΤΟΦΝΗΣ83
6ΚΟΥΤΟΥΛΙΦΙΓΕΝΕΙ ΡΓΥΡΩΧΡΛΜΠΟΣ83
7ΣΩΜΡΚΗΚΛΕΝΘΗΕΜΜΝΟΥΗΛ80
8ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΗΛΕΚΤΡΠΝΓΙΩΤΗΣ80
9ΤΣΡΝΝΣΤΣΙΘΕΟΔΩΡΟΣ77
10ΚΟΥΛΕΝΤΚΗΚΤΕΡΙΝΓΕΩΡΓΙΟΣ75
11ΜΝΙΔΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣΙΩΝΝΗΣ75
12ΜΘΙΟΥΔΚΗΖΧΡΕΝΙΕΜΜΝΟΥΗΛ73
13DALIPIERMISAGRON72
14SHAHAZΙΖΜΠΕΛΛARBEN70
15ΒΕΡΝΔΟΥΦΙΔΡΝΙΚΟΛΟΣ69
16ΚΕΦΛΟΓΙΝΝΗΕΙΡΗΝΗΕΜΜΝΟΥΗΛ69
17ΓΕΩΡΓΙΔΗΝΤΩΝΙΒΣΙΛΕΙΟΣ68
18ΖΗΝΣΤΜΤΙ-ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΩΝΝΗΣ62
19ΜΠΟΥΖΙΟΥΚΚΥΡΙΚΗΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΣ60
20ΓΙΟΥΣΗΞΝΘΙΠΠΗΙΩΝΝΗΣ59
21ΔΚΝΛΗΣΛΕΞΝΔΡΟΣΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ58
22ΦΡΣΡΚΗΜΡΙΝΤΩΝΗΣ58
23ΠΕΡΚΗΕΥΣΕΒΙΝΙΚΟΛΟΣ57
24ΓΟΥΙΛΙΜΣΣΟΦΙΠΩΛ55

ΔΕΝ ΥΠΡΧΟΥΝ ΕΠΙΛΧΟΝΤΕΣ

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ  ΕΙΚΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
1ΤΣΚΟΥΜΗΣΜΡΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ99
2ΦΛΚΟΝΙΝΙΚΟΛΛΟΥΙΤΣΙ99
3ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΚΗΣΙΩΝΝΗΣΕΜΜΝΟΥΗΛ95
4ΜΠΙΛΙΕΣΚΝΝτης ΕΛΛ93
5ΜΠΛΛΣΤΕΦΝΙΙΩΝΝΗΣ91
6ΠΝΓΙΩΤΚΗΕΛΕΝΗΜΙΧΗΛ88
7ΧΡΟΝΚΗΕΛΕΥΘΕΡΙΙΩΝΝΗΣ88
8ΠΠΟΥΤΣΚΗΙΚΤΕΡΙΝΗΜΥΡΩΝ83
9ΒΜΒΟΥΚΚΗΔΕΒΟΡΤΖΕΙΜΣ81
10ΜΚΡΚΗΣΕΜΜΝΟΥΗΛ ΡΦΗΛΓΕΩΡΓΙΟΣ75
11ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΔΗΣΕΜΜΝΟΥΗΛΙΩΝΝΗΣ73
12ΝΤΙΣΡΝΤΙΝΦΛΜΟΥΡ68
13ΠΝΤΕΡΜΡΚΗΣΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΟΣ67
14ΠΠΔΟΦΡΓΚΚΗΕΜΜΝΟΥΕΛΛΓΕΩΡΓΙΟΣ67
15ΔΟΥΛΙ ΔΗΜΗΤΡΜΙΧΗΛ65
16ΜΘΙΟΥΔΚΗΖΧΡΕΝΙΕΜΜΝΟΥΗΛ65
17ΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ64
18ΣΚΕΛΛΗΣΣΤΜΤΗΣΘΩΜΣ64
19ΠΝΓΙΩΤΚΟΠΟΥΛΟΣΛΕΞΝΔΡΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝ63
20ΜΕΛΕΣΣΝΚΗΣΛΕΞΗΣΒΛΣΙΟΣ60
21ΓΕΩΡΓΙΛΠΝΓΙΩΤΗΛΙΣ58
22ΒΛΣΤΟΥΧΡΙΣΤΙΝΓΕΩΡΓΙΟΣ57
23ΓΛΗΝΟΥΜΡΙΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ55
24ΠΕΡΙΒΟΛΡΗΜΡΙΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ54
     
ΕΠΙΛΧΟΝΤΕΣ    
25CZYFCZYNIKISOPHIASPREDA DIETER52
26ΡΓΥΡΚΗΣΝΤΩΝΙΟΣΝΙΚΟΛΟΣ52
27ΞΕΝΙΔΗΝΙΚΟΛΕΤΧΡΛΜΠΟΣ52
28ΣΙΔΕΡΙΔΗΝΤΙΓΟΝΗ ΦΝΟΥΡΙΣΤΥΛΙΝΟΣ52
29ΛΜΣΣΠΥΡΟΣΜΙΧΗΛ51
30ΠΛΕΜΕΝΟΥΜΡΙΝΝΓΕΩΡΓΙΟΣ51
      
      
      

   
     


 
 
| | | |
 
| copyright 2009 | - ENTERCITY