ΕΓΓΡΦΕΣ ΜΘΗΤΩΝ ΣΕ ΚΛΛΙΤΕΧΝΙΚ ΓΥΜΝΣΙ

      Ξεκνησαν οι εγγραφς-αιτσεις στο σχολεο μας για την συμμετοχ των μαθητν της κτης Δημοτικο,στις εισαγωγικς εξετσεις για την Γυμνασου .Η διαδικασα θα γνει σμφωνα:

  •                Ξεκνησαν οι εγγραφς-αιτσεις στο σχολεο μας για την συμμετοχ των μαθητν της κτης Δημοτικο,στις εισαγωγικς εξετσεις για την Γυμνασου .Η διαδικασα θα γνει σμφωνα με την εγκκλιο πο παραθτουμε:
  • στο σχολεο μας οι εξετσεις θα πραγματοποιηθον  28 Ιουνου

    Ημερομηνα διεξαγωγς εξετσεων:28-6-12 ημρα Πμπτη

    9:00-12:00 εξταση ειδικοττων χορο και θετρου-κινηματογρφου

    12:00-15:00 εξταση ειδικτητας εικαστικν

  • (πληροφορες 2810762610)

ΕΙΣΓΩΓΗ ΜΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ' ΤΞΗ ΤΩΝ ΚΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΣΙΩΝ(εγκκλιος)

1. Στα Καλλιτεχνικ Γυμνσια και συγκεκριμνα στην ` τξη αυτν εγγρφονται μαθητς απφοιτοι των Δημοτικν Σχολεων κατπιν επιλογς

Τα Καλλιτεχνικ Γυμνσια περιλαμβνουν τις παρακτω κατευθνσεις:

α. Εικαστικν Τεχνν 
β. Θετρου - Κινηματογρφου 
γ. Χορο

Κθε μαθητς χει τη δυναττητα να εναι υποψφιος σε περισστερες απ μα κατευθνσεις.

Η διαδικασα επιλογς διενεργεται κατ το χρονικ διστημα απ 20 μχρι 30 Ιουνου κθε σχολικο τους και σε εξαιρετικς περιπτσεις κατ το χρονικ διστημα απ 1 μχρι 11 Σεπτεμβρου κθε σχολικο τους. 

2. Ο αριθμς των μαθητν που θα φοιτσουν στην ` τξη των Καλλιτεχνικν Γυμνασων καθορζεται με απφαση της αρμδιας Διεθυνσης Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, που εκδδεται μχρι τα τλη Μαρτου, κατπιν σχετικς εισγησης των Καλλιτεχνικν Γυμνασων της αρμοδιτητας της. 
Τα κριτρια για τον καθορισμ του αριθμο των μαθητν, που θα φοιτσουν εναι: η κτιριακ υποδομ του σχολεου και γενικτερα λες οι αναγκαες προποθσεις, που εξασφαλζουν την απρσκοπτη λειτουργα του σχολεου. 

3. Οι γονες των μαθητν που επιθυμον να συμμετσχουν τα παιδι τους στη διαδικασα επιλογς οφελουν να υποβλουν ατηση στο Καλλιτεχνικ Γυμνσιο της περιοχς τους κατ το χρονικ διστημα απ 15 Μαου μχρι και 15 Ιουνου κθε τους. 
Στην περπτωση κατ την οποα νας μαθητς επιθυμε να εναι υποψφιος σε περισστερες απ μα κατευθνσεις, υποχρεοται να υποβλει διαφορετικ ατηση για κθε κατεθυνση χωριστ. 

4. Η συμμετοχ των υποψηφων μαθητν στην επιλογ για φοτηση σε Καλλιτεχνικ Γυμνσιο δεν στερε το δικαωμα υποβολς ατησης για συμμετοχ σε κλρωση σε Πειραματικ Γυμνσιο Μουσικ Γυμνσιο. 

5. Για την επιλογ των μαθητν, οι οποοι θα φοιτσουν στην τξη των Καλλιτεχνικν Γυμνασων συγκροτεται για κθε Καλλιτεχνικ Γυμνσιο και κθε κατεθυνση του "Επι­τροπ Επιλογς μαθητν", η οποα ορζεται με πφαση του Υπουργο Εθνικς Παιδεας και Θρησκευμτων, μετ απ εισγηση της Επιτροπς Καλλιτεχνικν Σχολεων.

Για κθε Κατεθυνση η Επιτροπ Επιλογς μαθητν συγκρατεται ως ακολοθως: 

Κατεθυνση Εικαστικν Τεχνν 
Η Επιτροπ Επιλογς μαθητν της Κατεθυνσης Εικαστικν Τεχνν αποτελεται απ:

α. ναν μνιμο εκπαιδευτικ του δημοσου, κλδου ΠΕ8, ως πρεδρο. 
β. Δο μνιμους εκπαιδευτικος του δημοσου, κλδου ΠΕ8, ως μλη. 
γ. ναν εκπαιδευτικ οποιουδποτε κλδου (μνιμο αναπληρωτ) που υπηρετε στο Καλλιτεχνικ Γυμνσιο, ως γραμματα.


Κατεθυνση Θετρου - Κινηματογρφου 
Η Επιτροπ Επιλογς μαθητν της κατεθυνσης Θετρου - Κινηματογρφου αποτελεται απ:

α. ναν καθηγητ της Δραματικς Σχολς του Εθνικο Θετρου της Δραματικς Σχολς του Κρατικο Θετρου Βορεου Ελλδος λλον καταξιωμνο καλλιτχνη του Θετρου Κινηματογρφου, ως πρεδρο. 
β. ναν καθηγητ της Δραματικς Σχολς του Εθνικο Θετρου της Δραματικς Σχολς του Κρατικο Θετρου Βορεου Ελλδος λλον καταξιωμνο καλλιτχνη του Θετρου πτυχιοχο Θεατρικν Σπουδν, ως μλος. 
γ. ναν καταξιωμνο καλλιτχνη του Κινηματογρφου, ως μλος. 
δ. ναν εκπαιδευτικ οποιουδποτε κλδου (μνιμο αναπληρωτ) που υπηρετε στο Καλλιτεχνικ Γυμνσιο, ως γραμματα.


Κατεθυνση Χορο 
Η Επιτροπ Επιλογς μαθητν της κατεθυνσης Χορο αποτελεται απ:

α. ναν καθηγητ της Κρατικς Σχολς Ορχηστικς Τχνης καλλιτχνη του μπαλτου της Λυρικς Σκηνς καταξιωμνο καλλιτχνη Κλασικο - Σγχρονου Χορο, ως πρεδρο. 
β. ναν καθηγητ της Κρατικς Σχολς Ορχηστικς Τχνης καλλιτχνη του μπαλτου της Λυρικς Σκηνς καταξιωμνο καλλιτχνη Κλασικο - Σγχρονου Χορο, ως μλος. 
γ. ναν μνιμο εκπαιδευτικ του δημοσου, κλδου ΠΕ11, με ειδικτητα Παραδοσιακο Χορο, ως μλος. 
δ. ναν εκπαιδευτικ οποιουδποτε κλδου (μνιμο αναπληρωτ) που υπηρετε στο Καλλιτεχνικ Γυμνσιο, ως γραμματα. 
Στις Επιτροπς Επιλογς μαθητν κθε Κατεθυνσης δεν δικαιονται να συμμετχουν ως πρεδροι ως μλη εκπαιδευτικο, οι οποοι διδσκουν στο Καλλιτεχνικ Γυμνσιο, που διενεργεται η διαδικασα επιλογς.

Οι υποψφιοι μαθητς αξιολογονται μνο απ τους εκπαιδευτικος των εδαφων α και β για την Κατεθυνση των Εικαστικν Τεχνν και των εδαφων α, β και γ, για τις Κατευθνσεις Θετρου - Κινηματογρφου και Χορο.

Ο Διευθυντς του Καλλιτεχνικο Γυμνασου ο αναπληρωτς του συμμετχει στις Επιτροπς Επιλογς μαθητν χωρς δικαωμα βαθμολγησης και χει αποκλειστικ αρμοδιτητα τη διοικητικ στριξη της διαδικασας επιλογς. 
Η αποζημωση των μελν της Επιτροπς Επιλογς μαθητν γνεται σμφωνα με τις κεμενες διατξεις. 

6. Η επιλογ των μαθητν για κθε Κατεθυνση γνεται ως ακολοθως: 

Κατεθυνση Εικαστικν Τεχνν (μγιστος βαθμς 100 μονδες) 
Οι μαθητς εντς τριν (3) ωρν θα πρπει να ζωγραφσουν με τη βοθεια της φαντασας τους να ργο, πνω σε να θμα, το οποο θα τους δοθε την ημρα της επιλογς τους. 
Το χαρτ σχεδου θα εναι διαστσεων 35x50 cm και θα τους δοθον περισστερα του ενς κατ την ημρα της επιλογς τους. 
Τα χρματα τα οποα μπορον να χρησιμοποιηθον εναι λα τα υδατοχρματα (τμπερες, ακρυλικ χρματα, ακουαρλα), χρματα παστλ, μαρκαδροι, ξυλομπογις, μολβι και οτιδποτε λλο υλικ επιθυμον οι μαθητς, εκτς απ λαδομπογις. 
Τα χρματα και τα υλικ οφελουν να τα φρουν μαζ τους οι διοι οι μαθητς. 

Κατεθυνση Θετρου- Κινηματογρφου 
Οι μαθητς θα αξιολογηθον στα παρακτω θματα: 

ΘΕΜ 1ο 
παγγελα ποιματος (μγιστος βαθμς 40 μονδες) 
Οι μαθητς θα επιλξουν να ποημα απ ποιητς που τους εκφρζουν και θα το απαγγελουν απ μνμης.

ΘΕΜ 2ο 
υτοσχεδιασμς (μγιστος βαθμς 40 μονδες) 
Οι μαθητς θα αυτοσχεδισουν ελεθερα, με φαντασα και λεπτομρεια, δο θματα 
α) να της επιλογς τους 
β) να της Επιτροπς Επιλογς μαθητν κοιν για λους που θα αποτελε μα μικρ ιστορα, μνο με σωματικ κφραση και χωρς τη χρση προφορικο λγου.

ΘΕΜ 3ο 
Φωτογραφα (μγιστος βαθμς 20 μονδες) 
Οι μαθητς θα σχολισουν προφορικ γραπτ - με κοιν τρπο για λους - πντε (5) φωτογραφες, οι οποες θα πρπει να τοποθετηθον με τρπο ττοιο που να συνθτουν μα ιστορα. Οι φωτογραφες αυτς θα δδονται στους μαθητς απ την Επιτροπ Επιλογς μαθητν την ημρα και την ρα της εξτασης, η οποα θα εναι ατομικ.

Κατεθυνση Χορο 
Οι μαθητς θα πρπει να προσκομσουν δο (2) Ιατρικς Βεβαισεις μα απ Παθολγο και μα απ Ορθοπεδικ γιατρ, στις οποες θα αναφρεται η δυναττητα φοτησης των μαθητν στα Καλλιτεχνικ Γυμνσια, για την κατεθυνση του Χορο. 
Τις Ιατρικς βεβαισεις θα καταθσουν στο Διευθυντ του Καλλιτεχνικο Γυμνασου, την ημρα υποβολς της ατησης, για τη συμμετοχ τους στη διαδικασα επιλογς. 

Εν δεν εξασφαλιστον οι παραπνω ιατρικς βεβαισεις, οι μαθητς δεν χουν δικαωμα υποβολς ατησης στην κατεθυνση αυτ.

Οι μαθητς θα αξιολογηθον στα παρακτω θματα: 

ΘΕΜ 1ο 
Σγχρονος Χορς (μγιστος βαθμς 33 μονδες) 
Οι μαθητς καλονται να εκτελσουν 
1. ασκσεις καθ` υπδειξη των μελν της Επιτροπς, (ασκσεις: εδφους- σε ρθια θση - ελεθερα στο χρο) 
2. ναν αυτοσχεδιασμ σε κοιν θμα και μουσικ, επιλογς των μελν της Επιτροπς

ΘΕΜ 2ο 
Μπαλτο (μγιστος βαθμς 33 μονδες) 
Οι μαθητς καλονται να εκτελσουν ασκσεις καθ` υπδειξη των μελν της Επιτροπς. (ασκσεις: εδφους- σε ρθια θση - ελεθερα στο χρο)

ΘΕΜ 3ο 
Παραδοσιακς Χορς, (μγιστος βαθμς 34 μονδες) 
Εκτλεση Παραδοσιακν Χορν μετ απ διδασκαλα κατ την ρα της αξιολγησης. 
Σε περπτωση που ο αριθμς των μαθητν εναι μεγλος, η αξιολγηση των μαθητν θα πραγματοποιηθε σε περισστερες απ μα ημρες.

Στην Κατεθυνση των Εικαστικν η βαθμολογα κθε μλους της Επιτροπς Επιλογς για την αξιολγηση του ργου κθε μαθητ κυμανεται απ 1-100 μονδες.

Στις Κατευθνσεις Θετρου - Κινηματογρφου και Χορο που οι μαθητς εξετζονται σε θματα, η βαθμολογα κθε μλους της Επιτροπς Επιλογς για την αξιολγηση του μαθητ αποτελεται απ το θροισμα των βαθμολογιν των Εξεταζμενων θεμτων με αντερη αθροιστικ βαθμολογα τις 100 μονδες.

Η βαθμολογα κθε βαθμολογητ καταχωρεται σε ειδικ φλλο εξτασης υποψηφων, που φρει τη σφραγδα του Γυμνασου και υπογρφεται απ τον βαθμολογητ και τον Πρεδρο της Επιτροπς Επιλογς.

Ο μσος ρος του αθροσματος λων των μελν της Επιτροπς Επιλογς αποτελε τη βαθμολογα αξιολγησης του μαθητ. 

2. Μετ το πρας της διαδικασας επιλογς συνρχεται η Επιτροπ Επιλογς μαθητν με πρσκληση του Προδρου της και με βση τα ειδικ φλλα εξτασης, συντσσει αξιολογικος πνακες των μαθητν αν Κατεθυνση και με φθνουσα βαθμολογικ σειρ. 

Οι παραπνω αξιολογικο πνακες των μαθητν αναρτνται στο οικεο Γυμνσιο και διαβιβζονται στην οικεα Διεθυνση Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης.

Στην ` τξη των Καλλιτεχνικν Γυμνασων δνανται να εγγραφον τσοι μαθητς σοι προβλπονται απ την παργραφο 2 αυτς της Υπουργικς πφασης και οι οποοι δεν μπορον να υπερβανουν τους εικοσιπντε (25) αν Κατεθυνση. Το δικαωμα εγγραφς τους προκπτει απ τη θση τους στους αξιολογικος πνακες αν Κατεθυνση. 

Σε περπτωση ισοβαθμας, για την 25η θση αυτ καταλαμβνεται αν Κατεθυνση ως ακολοθως:

1) για την Κατεθυνση Θετρου - Κινηματογρφου προηγεται ο υποψφιος ο οποος χει συγκεντρσει κατ απλυτη σειρ: 
α) μεγαλτερο μσο ρο βαθμολογας στα θματα 1 και 2 β) μεγαλτερο μσο ρο βαθμολογας στα θματα 1 και 3 γ) μεγαλτερο μσο ρο βαθμολογας στα θματα 2 και 3 

2) για την Κατεθυνση Χορο προηγεται ο υποψφιος ο οποος χει συγκεντρσει κατ απλυτη σειρ: 
α) μεγαλτερο μσο ρο βαθμολογας στα θματα 1 και 2 β) μεγαλτερο μσο ρο βαθμολογας στα θματα 1 και 3 γ) μεγαλτερο μσο ρο βαθμολογας στα θματα 2 και 3 Σε περπτωση που παρουσιαστε ισοβαθμα για την 25η θση και αφο ληφθον υπψη τα ανωτρω κριτρια ττε εγγρφονται στο Καλλιτεχνικ Γυμνσιο λοι οι ισοβαθμσαντες. 

3) Για την Κατεθυνση της Ζωγραφικς εγγρφονται στο Καλλιτεχνικ Γυμνσιο λοι οι ισοβαθμσαντες.

B. Οι γονες των μαθητν που επελγησαν για να φοιτσουν στην ` τξη των Καλλιτεχνικν Γυμνασων, εφοδιζονται με σχετικ υπηρεσιακ σημεωμα απ το Καλλιτεχνικ Γυμνσιο, το οποο προσκομζουν στο Γυμνσιο που χει εγγραφε το παιδ τους, μετ την αποφοτηση του απ το Δημοτικ σχολεο.

Στην περπτωση που θα υπρξουν κενς θσεις στην ` Γυμνασου απ μετεγγραφ μαθητν σε λλο Γυμνσιο και για οποιοδποτε λλο λγο, οι θσεις αυτς θα συ­μπληρνονται απ τον πρτο κατ σειρ υποψφιο του πνακα των αξιολογηθντων μαθητν, που συγκεντρνει το υψηλτερο θροισμα μονδων.

Μετ τη λξη του ` τριμνου οι κενς θσεις δεν συμπληρνονται.

Μετεγγραφς - φοτηση μαθητν

1. Μετεγγραφς μαθητν σε οποιαδποτε τξη του Καλλιτεχνικο Γυμνασου, απ λλο Καλλιτεχνικ Γυμνσιο επιτρπονται εφσον υπρχουν κενς θσεις στο Καλλιτεχνικ Γυμνσιο υποδοχς και σμφωνα με τις ισχουσες διατξεις. 

2. φο πραγματοποιηθον οι μετεγγραφς απ τα Καλλιτεχνικ Γυμνσια και εφσον παραμνουν κενς θσεις στη Β` Γυμνασου, συμπληρνονται μσω κατατακτηρων εξετσεων, που πραγματοποιονται μσα στο δετερο δεκαμερο του μηνς Σεπτεμβρου κθε σχολικο τους.

Οι εξετσεις αυτς διενεργονται απ Επιτροπ κατατακτηρων εξετσεων, που ορζεται με Υπουργικ πφαση, μετ απ εισγηση της Επι&tau

 
 
| | | |
 
| copyright 2009 | - ENTERCITY