ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ

Στο σχολείο μας ήλθε από το πανεπιστήμιο Κρήτης ο καθηγητής κος Γιομπαζολιάς και ενημέρωσε το σύλλογο διδασκόντων για την νέα μας συνεργάσία με βάση το πρόγραμμα ΕΣΠΑ "εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών.

 Είναι ένα έργο πανελλήνιας εμβέλειας και απευθύνεται στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας που συγκεντρώνουν πληθυσμό αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών πάνω από 10%. 

Αφορά μαθητές και εκπαιδευτικούς, γιατί βελτιώνει το εκπαιδευτικό έργο των σχολείων και τους προετοιμάζει, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. 
Στοχεύει στη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο ελληνικό σχολείο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ισότιμη εκπαίδευση των ομάδων με γηγενείς μαθητές, καθώς και η κοινωνική τους ένταξη. 
Διοικείται από ενδεκαμελή επιτροπή, υπό την επιστημονική ευθύνη της καθηγήτριας ’ννας Αναστασιάδη, και συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., καθώς και με κοινωνικούς φορείς που ασχολούνται με θέματα παλιννόστησης και μετανάστευσης. 
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2010 και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του 2013. 

το σχολείο μας συνεχίζει τη συνεργασία για την ελληνομάθεια  μέσω της Παλασίδου (φιλόλογος)

και ξεκινά την συνεργασία για 2 ημέρες την εβδομάδα, με την κα Παντελέρη (ψυχολόγο).

  
 
αρχική | καλλιτεχνικό σχολείο | εκδηλώσεις | εκδρομές | επικοινωνία
 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | copyright 2009 | σχεδιασμός - ανάπτυξη ENTERCITY