ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α,Β,Γ.ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Προκήρυξη συμπληρωματικών εισαγωγικών - κατατακτήριων εξετάσεων μαθητών στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Ηρακλείου. για το σχολ. έτος 2011-2012.
            Έχοντας υπόψη:
1.       τις διατάξεις: του άρθρου 14 παρ. 17 και 18 του Ν. 1566/85 με θέμα «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις»
2.       τις διατάξεις της αριθμ. Γ2/3345/2-9-1988 Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΕΠΘ, με θέμα «ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων (ΦΕΚ649/Β΄/7-9-1988) που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ296/Α΄/30-12-1988), όπως αντικαταστάθηκε από την αριθμ.Γ2/2513/13-6-89 Απόφαση του ΥΠΕΠΘ.
3.       το αριθμ. 484/01-09-2011 έγγραφο της Δ/ντριας του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Ηρακλείου
α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
προκηρύσσουμε συμπληρωματικές εισαγωγικές - κατατακτήριες εξετάσεις μαθητών στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Ηρακλείου στις 09/09/2011 για το σχολ. έτος 2011-2012 ανά τάξη και ειδικότητα ως εξής:
Α)   •   για την Α’ τάξη Γυμνασίου Ηρακλείου, κατεύθυνση χορού: έντεκα (11) θέσεις.
•   για την Α’ τάξη Γυμνασίου Ηρακλείου, κατεύθυνση εικαστικών: τέσσερις (04) θέσεις
•   για την Α’ τάξη Γυμνασίου Ηρακλείου, κατεύθυνση θεάτρου-κιν/φου: τρεις (03) θέσεις

 

Β)  •   για τη Β’ τάξη Γυμνασίου Ηρακλείου, κατεύθυνση χορού: οκτώ (08) θέσεις.
·           για τη Β’ τάξη Γυμνασίου Ηρακλείου, κατεύθυνση εικαστικών: τέσσερις (04) θέσεις
·           για τη Β’ τάξη Γυμνασίου Ηρακλείου, κατεύθυνση θεάτρου-κιν/φου: δύο (02) θέσεις

 

Γ)   •   για την Γ’ τάξη Γυμνασίου Ηρακλείου, κατεύθυνση χορού: εφτά (07) θέσεις.
•   για την Γ’ τάξη Γυμνασίου Ηρακλείου, κατεύθυνση εικαστικών: μία (01) θέση
     •  για την Γ’ τάξη Γυμνασίου Ηρακλείου, κατεύθυνση θεάτρου-κιν/φου: δύο (02) θέσεις

 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο χώρο του σχολείου και τις ώρες:
8:30-11:30 π.μ. χορός και θέατρο-κιν/φος.
11:30-14:30 μ.μ. εικαστικά.

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
Ε.Υ.

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε.

 

 

 

                                                                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

 
 
αρχική | καλλιτεχνικό σχολείο | εκδηλώσεις | εκδρομές | επικοινωνία
 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | copyright 2009 | σχεδιασμός - ανάπτυξη ENTERCITY