ΡΙΣΤΕΙ ΜΘΗΤΩΝ  ΛΥΚΕΙΚΩΝ ΤΞΕΩΝ ΚΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΗΡΚΛΕΙΟΥ                     ΕΤΟΥΣ 2010-11  (με φθνουσα σειρ)
ΜΘΗΜΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ
   ΛΥΚΕΙΟΥ
1.       ΝΣΤΣΙΔΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ Τ. ΠΝΓΙΩΤΗ      19, 1/10
2.       ΠΙΤΣΣΥΝΣΚ ΝΣΤΣΙ ΤΟΥ ΟΛΕΞΝΔΡ      19, 1/10
3.       ΚΥΡΛΚΗ ΕΙΡΗΝΗ  ΜΡΙ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ       18, 2/10
4.       ΡΟΜΝΙΟΥΚ ΒΙΚΤΩΡΙ Τ. ΡΟΥΣΛΝ        18, 1/10
Β   ΛΥΚΕΙΟΥ
1.       ΓΙΛΙΤΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙ Τ. ΘΝΣΙΟΥ      18, 8/10
Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ

1.       ΖΟΥΡΙΔΗ ΛΕΛ  Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ      18, 6/10

2.       ΦΙΛΙΠΠΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙ Τ. ΧΡΙΤΩΝ    18, 6/10

3.       ΚΡΒΟΥΝΚΗ ΠΡΣΚΕΥΗ Τ. ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ      18, 4/10

 

ΜΘΗΜΤ ΚΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ   ( με αλφαβητικ σειρ)
  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΧΟΡΟΥ

1.       ΣΠΕΤΚΗ ΕΛΕΝΗ Τ. ΝΙΚΟΛΟΥ     18, 7/10

2.       ΠΕΠΟΝΚΗ ΚΛΛΙΟΠΗ Τ. ΜΥΡΩΝ   18, 8/10

3.       ΡΟΜΝΙΟΥΚ ΒΙΚΤΩΡΙ Τ. ΡΟΥΣΛΝ     18, 8/10

4.       ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΧΡΥΣΝΘΗ Τ. ΝΙΚΟΛΟΥ  18, 7/10

ΛΥΚΕΙΟΥ  ΘΕΤΡΟΥ

1.       ΒΡΔΟΝΙΚΟΛΚΗ ΦΩΤΟΥΛ Τ. ΦΩΤΙΟΥ    18, 1/10

2.       ΙΛΙΟΣΚ ΚΡΙ Τ. ΓΚΟΡΝ     18, 7/10

3.       ΤΖΙΡΚΗ  ΧΡΙΣΤΙΝ ΜΡΤΙΝ   Τ. ΝΙΚ.  18, 8/10

4.       ΤΡΙΜΙΝΤΖΙΟΥ ΡΤΕΜΙΣ Τ. ΠΝΓΙΩΤΗ   18, 7/10

5.       ΦΡΥΣΛΗ ΜΡΙ Τ. ΠΟΣΤΟΛΟΥ   18, 8/10

  ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΚΣΤΙΚΩΝ

6.       ΝΣΤΣΙΔΗ  ΙΚΤΕΡΙΝΗ Τ. ΠΝΓΙΩΤΗ     19, 6/10

7.       ΖΟΥΡΙΔΗ ΔΝΗ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ     19, 1/10

8.       ΛΓΟΥΔΙΝΚΗ ΧΡΥΣΝΘΗ Τ. ΕΜΜΝ  18, 5/10

9.       ΜΠΟΝΤΡΕΝΚΟ ΙΒΝΝ Τ. ΒΙΚΤΩΡ    18, 6/10

10.   ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΡΝΤΙΣ  ΛΟΡΕΝΤΖΟ  Τ. ΝΟΥΡΙΤΖΙΟ    19, 5/10

11.   ΠΝΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΡΙ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ   19

12.   ΠΠΔΟΓΙΩΡΓΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ    19, 1/10

13.   ΠΙΤΣΣΥΝΣΚ ΝΣΤΣΙ  Τ. ΟΛΕΞΝΔΡ       19, 9/10

14.   ΦΟΥΡΝΡΗ ΠΕΛΓΙ Τ. ΝΤΩΝΙΟΥ 19, 3/10

15.   ΧΤΖΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝ  Τα ΕΜΜΝ.    18, 9/10

 

Β  ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΡΟΥ

1.       ΒΣΙΛΕΙΔΗΣ ΙΩΝΝΗΣ Τ. ΣΤΥΛΙΝΟΥ      19, 5/10

2.       ΓΙΛΙΤΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙ  Τ. ΘΝΣΙΟΥ     19, 4/10

3.       ΜΡΓΚΚΗ ΕΥΓΓΕΛΙ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ   18, 7/10

4.       ΤΖΤΖΡΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝ Τ. ΕΜΜΝ.  19, 8/10

Β  ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΡΟΥ

1.       ΓΙΛΙΤΚΗ ΓΓΕΛΙΚΗ Τ.  ΓΕΩΡΓΙΟΥ    18, 2/10

2.       ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡ Τ. ΝΙΚΟΛΟΥ     18, 1/10

3.       ΜΥΡΟΦΟΡΚΗ ΜΡΙ ΝΤΕΣΙΣΛ  Τ. ΚΩΝ/ΝΟΥ     18, 3/10

4.       ΜΥΓΔΛΙΟΥ ΕΡΤΩ ΗΛΙΝΝ Τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   19, 3/10

5.       ΠΟΛΟΥΤΣΙ ΠΤΡΙΚ Τ.  ΚΛΟΥΣ       19

6.       ΠΙΤΣΙΔΙΝΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ  Τ. ΝΙΚΟΛΟΥ    18, 4/10

Β  ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΚΣΤΙΚΩΝ

7.       ΝΤΩΝΙΔΗ ΡΕΤΗ Τ. ΣΤΕΦΝΟΥ    19

8.       ΡΝΟΥΤΗ ΜΡΙ Τ. ΕΥΓΓΕΛΟΥ    18, 3/10

9.       ΜΠΛΛ ΡΤΕΜΙΣ Τ. ΙΩΝΝΗ   19, 2/10

10.   ΝΤ’ ΜΕΛΙΟ ΛΥΔΙ Τ. ΝΤΡΙΝΟ    18, 6/10

11.   ΣΩΤΗΡΟΥΔΗ Β Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ    19, 5/10

12.   ΤΡΙΝΤΦΥΛΛΟΥ ΙΚΤΕΡΙΝΗ Τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    18, 9/10

 

 

 

 

 

 

 

Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΡΟΥ

1.       ΔΣΚΛΚΗ ΔΗΜΗΤΡ Τ. ΚΥΡΙΚΟΥ    20

2.       ΖΟΥΡΙΔΗ  ΛΕΛ  Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ     19, 5/10

3.       ΚΡΗΤΣΩΤΚΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ Τ. ΝΙΚΟΛΟΥ      19, 3/10

4.       ΦΝΟΥΡΚΗ ΙΩΝΝ Τ. ΝΙΚΟΛΟΥ     19

Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΡΟΥ

5.       ΝΣΤΣΚΗ  ΝΣΤΣΙ Τ. ΝΣΤΣΙΟΥ    18, 9/10

6.       ΔΙΜΝΤΚΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ Τ. ΜΙΧΗΛ     19, 7/10

7.       ΜΠΟΥΡΛΚΗΣ ΛΕΞΝΔΡΟΣ  Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ    19, 1/10

8.       ΝΙΚΟΛΙΔΚΗ ΓΕΩΡΓΙ ΛΙΝΤ Τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ     19, 2/10

9.       ΞΗΡΟΥ ΝΣΤΣΙ  Τ. ΛΜΠΡΟΥ    19

10.   ΠΞΙΝΟΣ ΒΦΕΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΟΣ Τ. ΚΟΣΜ     19, 5/10

11.   ΦΙΛΙΠΠΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙ Τ. ΧΡΙΤΩΝ    19, 2/10

Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΚΣΤΙΚΩΝ

12.   ΚΡΒΟΥΝΚΗ ΠΡΣΚΕΥΗ Τ. ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ    19, 7/10

13.   ΜΠΛΛΟΛΛΙ ΝΤΙΖΙΝ  Τ. ΝΙΚΟ     20

14.   ΜΠΟΥΛ ΛΙΝ ΤΕΟΝΤΟΡ Τ. ΓΚΕΟΡΓΚΕ     18, 5/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΙΣΤΕΙ ΓΥΜΝΣΙΟΥ  ΚΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ   ΗΡΚΛΕΙΟΥ  2010-2011
ΜΘΗΜΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ    (με φθνουσα σειρ)

 

    ΓΥΜΝΣΙΟΥ

1.       ΣΤΥΡΚΚΗ  ΕΙΡΗΝΗ-ΓΕΩΡΓΙ   Τ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ  19, 11/15

2.       ΔΙΜΝΤΚΗ ΜΡΙ Τ. ΜΙΧΗΛ      19, 10/17

3.       ΝΙΡΓΙΝΝΚΗ ΚΛΙΟΠΗ Τ. ΓΩΡΓΙΟΥ     19, 9/18

4.       ΚΝΤ ΜΡΙ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ       19, 6/15

5.       ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΚΗ ΜΕΛΙΝ  ΓΙΟΥΛΗ Τ. ΙΩΝΝΗ     19, 5/15

6.       ΚΣΣΩΤΚΗ ΕΥΓΓΕΛΙ Τ. ΕΜΜΝΟΥΗΛ        19, 5/17

7.       ΘΕΟΔΟΣΚΗ ΙΩΝΝ Τ. ΝΙΚΟΛΟΥ      19, 2/15

8.       ΧΕΙΡΚΚΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ Τ. ΦΡΓΚΙΣΚΟΥ    19, 2/18

9.       ΠΠΔΟΚΩΣΤΚΗ ΜΡΙ Τ. ΙΩΝΝΗ      19, 1/15

10.   ΜΚΡΥΓΙΝΝΚΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ Τ. ΧΡΙΔΗΜΟΥ       19

11.   ΠΝΓΙΩΤΚΗ ΖΩΗ Τ. ΜΙΧΗΛ      18, 17/18

12.   ΚΛΘΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΝΝ Τ. ΕΜΜΝΟΥΗΛ      18, 14/15

13.   ΠΕΤΡΤΟΥ ΔΦΝΗ Τ. ΠΕΤΡΥ ΔΙΟΝΥΣΗ       18, 13/15

14.   ΧΝΟΥΤΣΗ ΝΕΦΕΛΗ Τ. ΠΕΤΡΟΥ     18, 12/18

15.   ΓΡΖΝΚΗ ΜΡΙΝ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ     18, 11/17

16.   ΜΕΛΕΣΣΝΚΗΣ ΖΧΡΙΣ Τ. ΒΛΣΣΙΟΥ      18, 11/17

17.   ΠΡΕΒΕΝΤ ΕΛΕΝΗ Τ. ΚΩΝ/ΝΟΥ     18, 10/18

 

Β   ΓΥΜΝΣΙΟΥ

1.       ΓΚΟΥΡΟ ΦΛΒΙ Τ. ΦΤΟΣ     19, 7/18

2.       ΣΥΝΤΙΧΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ    19, 5/15

3.       ΛΙΣΙΤΣ ΕΒΓΚΕΝΙ  Τ. ΟΛΕΓΚ       19, 2/15

4.       ΝΣΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΣ Τ. ΠΝΓΙΩΤΗ      18, 13/14

5.       ΔΚΝΛΗ ΚΛΛΙΟΠΗ Τ. ΚΩΝ/ΝΟΥ         18, 15/18

6.       ΦΙΛΙΠΠΚΗ ΣΤΥΛΙΝΗ Τ. ΧΡΙΤΩΝ       18, 11/18

 

 

 

Γ  ΓΥΜΝΣΙΟΥ

 

1.       ΚΛΚΩΝ ΙΩΝΝ Τ. ΕΜΜΝΟΥΗΛ       19, 13/17

2.       ΧΟΥΡΔ ΕΜΜΝΟΥΕΛΛ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ       19, 12/17

3.       ΝΙΚΟΛΟΥ ΗΛΙΔ ΝΤΩΝΙ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ     19, 9/17

4.       ΚΕΦΛ ΙΖΜΠΕΛ Τ. ΣΤΥΛΙΝΟΥ     19, 4/19

5.       ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΔΗ ΚΛΕΙΩ Τ. ΝΙΚΟΛΟΥ     19, 2/19

6.       ΣΤΕΦΝΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝ Τ. ΝΣΤΣΙΟΥ     18, 17/18

7.       ΓΛΝΚΗ ΦΡΟΔΙΤΗ Τ. ΙΩΝΝΗ      18, 13/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΙΣΤΕΙ ΜΘΗΤΩΝ  ΓΥΜΝΣΙΟΥ ΚΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΗΡΚΛΕΙΟΥ        
 ΕΤΟΥΣ 2010-11     (με αλφαβητικ σειρ)
ΜΘΗΜΤ  ΚΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΙΔΕΙΣ
1  ΓΥΜΝΣΙΟΥ ΧΟΡΟΥ

1.       ΜΡΓΙΝΝΙΤΚΗ ΜΡΙ ΧΡΙΣΤΙΝ Τ. ΝΤΩΝΙΟΥ    18, 2/4

2.       ΒΕΛΚΟΒΙΤΣ ΜΡΙ Τ. ΠΡΕΝΤΡΓΚ     19, 1/4

3.       ΚΛΘΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΙΩΝΝ Τ. ΕΜΜΝΟΥΗΛ  19,2/4

4.       ΚΝΤ ΜΡΙ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ   19, ¾

1  ΓΥΜΝΣΙΟΥ ΘΕΤΡΟΥ

1.       ΜΡΓΙΝΝΙΤΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΙΩΝΝΗ      18, 5/6

2.       ΓΡΖΝΚΗ ΜΡΙΝ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ    19, 2/6

3.       ΔΙΜΝΤΚΗ ΜΡΙ Τ. ΜΙΧΗΛ 19, 4/6

4.       ΚΣΩΤΚΗ ΕΥΓΓΕΛΙ Τ. ΕΜΜΝΟΥΗΛ 19, 3/6

1  ΓΥΜΝΣΙΟΥ ΕΙΚΣΤΙΚΩΝ

5.       ΓΓΕΛΙΔΚΗ  ΜΡΙ Τ. ΝΔΡΕ    19, 2/4

6.       ΠΟΣΤΟΛΚΗ ΣΕΜΕΛΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ  Τ.  ΕΜΜΝΟΥΗΛ   19, 1/4

7.       ΣΠΕΤΚΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ Τ. ΝΙΚΟΛΟΥ    18, 3/4

8.       ΒΕΣΚΗΣ ΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Τ. ΘΕΟΧΡΗ     18, 2/4

9.       ΔΣΚΛΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ Τ. ΜΥΡΩΝ     18, 2/4

10.   ΔΕΛΗΜΠΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  Τ. ΙΩΝΝΗ      18, 2/4

11.   ΘΕΟΔΟΣΚΗ ΙΩΝΝ Τ. ΝΙΚΟΛΟΥ  18, 2/4

2  ΧΟΡΟΥ

1.       ΧΕΡΝΖ ΜΠΥΝΙΧΚΗ ΜΕΛΙΝ Τ. ΔΒΙΔ , 19

2  ΘΕΤΡΟΥ

2.       ΚΡΗΤΙΚΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Τ. ΝΙΚΟΛΟΥ  19, 3/6

3.       ΚΡΙΜΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Τ. ΝΤΩΝΙΟΥ 19, 2/6

4.       ΚΥΡΛΚΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  18, 5/6

5.       ΜΓΚΦΟΥΡΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 18, 5/6

6.       ΜΚΡΥΓΙΝΝΚΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ Τ. ΧΡΙΔΗΜΟΥ 19,  4/6

7.       ΜΕΛΕΣΣΝΚΗΣ ΖΧΡΙΣ ΤΟΥ ΒΛΣΙΟΥ 18, 5/6

8.       ΜΠΕΖΩΝΗ ΕΛΕΝΗ Τ. ΠΝΓΙΩΤΗ 19, 1/7

9.       ΝΙΡΓΙΝΝΚΗ ΚΛΛΙΟΠΗ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19,  3/7

10.   ΠΝΓΙΩΤΚΗ ΖΩΗ Τ. ΜΙΧΗΛ  19, 2/7

2 ΓΥΜΝΣΙΟΥ ΕΙΚΣΤΙΚΩΝ

1.       ΜΠΛΟΥΓΚΡΗ ΒΣΙΛΙΚΗ Τ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 18, 2/4

2.       ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΚΗ ΜΕΛΙΝ ΓΙΟΥΛΗΤ. ΙΩΝΝΗ   19, 3/4

 

3 ΧΟΡΟΥ

1.       ΠΠΔΟΚΩΣΤΚΗ ΜΡΙ Τ. ΙΩΝΝΗ  18, 2/4

2.       ΠΕΤΡΤΟΥ ΔΦΝΗ Τ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  19,  2/4

3.       ΡΙΝΚΗ ΚΡΟΛΙΝ Τ. ΙΩΝΝΗ  18, 3/4

4.       ΦΟΥΡΝΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Τ. ΝΤΩΝΙΟΥ 18  ¾

3 ΘΕΤΡΟΥ

1.       ΠΠΔΚΗ ΜΡΙΝ Τ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  19,  1/7

2.       ΠΕΡΟΓΜΒΡΚΗ ΓΕΩΡΓΙ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19, 2/7

3.       ΠΡΕΒΕΝΤ ΕΛΕΝΗ Τ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  19, 2/7

4.       ΣΚΕΛΛΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙ Τ. ΠΝΓΙΩΤΗ  19

5.       ΤΣΝΚΟΒΙΤΣ ΣΡ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛ 19

6.       ΧΝΟΥΤΣΗ ΝΕΦΕΛΗ Τ. ΠΕΤΡΟΥ  19, 3/7

7.       ΧΕΙΡΚΚΗΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ Τ. ΦΡΓΚΙΣΚΟΥ 19 , 2/7

3  ΕΙΚΣΤΙΚΩΝ

1.       ΠΠΔΟΦΡΓΚΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΛΚΗΣΤΙΣ Τ. ΝΙΚΟΛΟΥ  18, 2/4

2.       ΠΤΡΜΝΗ  ΜΥΡΤΩ Τ. ΕΜΜΝΟΥΗΛ  19

3.       ΣΤΥΡΚΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΓΕΩΡΓΙ Τ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ  19, 3/4

 

Β 1 ΘΕΤΡΟΥ

1.       ΒΡΔΚΗ ΟΛΙΒΙ Τ. ΜΙΧΗΛ  18, 4/7

2.       ΓΚΟΥΡΟ ΦΛΒΙ Τ. ΦΤΟΣ  19  1/7

3.       ΔΚΝΛΗ ΚΛΛΙΟΠΗ Τ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  19, 2/7

4.       ΦΙΛΛΙΠΚΗ ΣΤΥΛΙΝΗ Τ. ΧΡΙΤΩΝ  19 

Β  1 ΕΙΚΣΤΙΚΩΝ

1.       ΠΛΕΥΡΗ ΜΡΙ- ΙΩΝΝ Τ. ΧΡΙΔΗΜΟΥ   19, 2/4

2.       ΣΥΝΤΙΧΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  19,  1/4

3.       ΣΥΤΗ ΣΡ Τ. ΡΜΠΕΝ  18, 2/4

4.       ΧΛΜΠΛΚΗ ΜΙΛΕΝ  Τ. ΜΡΙΟΥ   19

 

Β 2  ΧΟΡΟΥ

1.       ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡ Τ. ΙΩΝΝΗ   19 , 4/5

2.       ΠΕΡΥΣΙΝΚΗ ΕΛΕΝΗ Τ. ΝΙΚΟΛΟΥ  19, 4/5

Β 2   ΘΕΤΡΟΥ

1.       ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗ ΓΓΕΛΙΚΗ Τ. ΙΩΝΝΗ   19

Β2 ΕΙΚΣΤΙΚΩΝ

2.       ΝΣΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ Τ. ΠΝΓΙΩΤΗ   19, 2/4

3.       ΖΚΛΙΟΥΚΙΝ ΒΙΚΤΩΡΙ Τ.  ΣΕΡΓΚΕΙ  18,  3/4

4.         ΘΕΟΔΩΡΚΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ   19  2/4

5.       ΚΟΥΔΟΥΜΣ ΕΜΜΝΟΥΗΛ  Τ. ΙΩΝΝΟΥ  19  2/4

6.       ΛΙΣΙΤΣ ΕΒΓΕΝΙ  Τ.  ΟΛΕΓΚ  19,  3/4

7.       ΣΤΡΤΗΓΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤ Τ. ΕΜΜΝΟΥΗΛ  19

 

Γ 1  ΧΟΡΟΥ

1.       ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗ ΜΡΙ- ΝΕΦΕΛΗ Τ. ΜΡΚΟΥ 18, 3/6

 Γ 1 ΘΕΤΡΟΥ

2.       ΚΚΟΥΛΚΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ Τ. ΠΝΤΕΛΗ  18,  4/7

3.       ΚΕΦΛ ΙΖΜΠΕΛΛ Τ. ΣΤΥΛΙΝΟΥ   19, 6/7

4.       ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΙΔΗ ΚΛΕΙΩ Τ. ΝΙΚΟΛΟΥ  19, 1/7

5.       ΣΡΝΤΟΠΟΥΛΟΥ   ΝΕΦΕΛΗ  Τ. ΧΡΗΣΤΟΥ  19,  5/7

6.       ΤΜΠΚΚΗ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝ Τ. ΙΩΝΝΗ   18,  5/7

Γ 1 ΕΙΚΣΤΙΚΩΝ

1.       ΓΛΝΚΗ ΦΡΟΔΙΤΗ Τ. ΙΩΝΝΗ  19 , 3/5

2.       ΚΛΚΩΝ ΙΩΝΝ Τ. ΕΜΜΝΟΥΗΛ  19  4/5

3.       ΝΙΚΟΛΟΥ ΗΛΙΔ – ΝΤΩΝΙ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  19, 3/5

4.       ΧΟΥΡΔ ΕΜΜΝΟΥΕΛΛ Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  20

5.       ΧΥΝΤΗΡΚΗ ΝΕΦΕΛΗ Τ. ΕΥΣΤΡΤΙΟΥ  19, 1/5

 

 

Γ 2  ΧΟΡΟΥ

1.        ΣΤΕΦΝΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝ Τ. ΝΣΤΣΙΟΥ  19, 3/6

2.       ΦΟΥΡΝΡΗ ΛΙΛΛΙΝ Τ. ΛΕΞΝΔΡΟΥ  18,  4/6

Γ 2  ΘΕΤΡΟΥ

1.       ΛΕΒΙΖΚΗ ΝΔΡΟΝΙΚΗ Τ. ΙΩΝΝΗ  19

2.       ΠΡΙΝΟΥ ΜΤΘΙΛΝΤΗ Τ. ΕΥΓΓΕΛΟΥ  19 ,  1/7

Γ 2 ΕΙΚΣΤΙΚΩΝ

1.       ΔΗΜΗΤΡΙΔΗ ΜΡΙ – ΚΝΤΙΣ Τ. ΣΒΒ    19, 1/5

2.       ΕΡΓΖΚΗ ΜΡΙ – ΠΕΤΡΟΥΛ Τ. ΕΜΜΝΟΥΗΛ 18, 4/5

3.       ΤΖΚΗ ΕΛΠΙΔ Τ. ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ  18 4/5

  
 
| | | |
 
| copyright 2009 | - ENTERCITY