Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ς, κλάδου ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ!!!

 Καλούνται


όσοι είχαν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 111192/Δ2/9-8-2013 Πρόσκληση και περιλαμβάνονται στον Ενιαίο Πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών που κυρώθηκε με την υπ. αριθμ. 138635/Δ2/27-9-2013 Υπουργική Απόφαση, πλην όμως δεν δήλωσαν προτίμηση για πρόσληψη ως αναπληρωτές σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πρόσληψή τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την ημερομηνία πρόσληψής μέχρι και το τέλος του διδακτικού έτους 2013-2014) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, υποβάλλοντας σχετική αίτηση όπως το συνημμένο υπόδειγμα.


Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν και αποστέλλουν την Αίτησή τους ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή) ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση:


Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
Τμήμα Δ΄, Αισθητικής Αγωγής, γρ. 1093
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα θα ικανοποιηθούν σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στον Ενιαίο Πίνακα αναπληρωτών που κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 138635/Δ2/27-9-2013 Υπουργική Απόφαση. 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Συνημμένα: 2 φύλλα
 
 
αρχική | καλλιτεχνικό σχολείο | εκδηλώσεις | εκδρομές | επικοινωνία
 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | copyright 2009 | σχεδιασμός - ανάπτυξη ENTERCITY