ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Καλλιτεχνικό Σχολείου Ηρακλείου

 

 

 

21-5
23-5
28-5
30-5
3-6
5-6
7-6
10-6
12-6
14-6
Α Γυμνασίου
    Αρχ. Προτ.
Λογοτεχνία
Γλώσσα
Ιστορία
Αρχ. Μεταφρ
Βιολογία
Αγγλικά
Γεωγραφία
Μαθηματικά
Γαλλ-Γερμ
Β Γυμνασίου
Μαθηματικά
Γλώσσα
Αρχ. Προτ.
Χημεία
Αγγλικά -
Γεωγραφ
Λογοτεχνία
Γαλλ-Γερμ
Αρχ. Μεταφρ
Ιστορία
Φυσική
Γ Γυμνασίου
Μαθηματικά
Φυσική
Αρχ. Μεταφρ
Αγγλικά
Αρχ. Προτ.
Κ.Π.Α.        –
Ιστορία
Χημεία
Βιολογία
Λογοτεχνία –
Γλώσσα
Γαλλ-Γερμ – Πληροφορ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α    Λυκείου
Αρχαία
Γεωμετρία
’λγεβρα
Οικονομία
Φυσική
Ιστορία
Λογοτ
Χημεία
Γλώσσα
Βιολογία - Γαλλ-Γερμ
Β    Λυκείου
Αρχ.Κατ – Μαθημ. Κατ
Δίκαιο – Τεχν Επικ – Χημ. Κατ
Λατ. Κατ –       Φυσ Κατ
Γεωμετρία- Γλώσσα
’λγεβρα
Αρχαία - Γαλλ-Γερμ
Ιστορία
Φυσική
Χημεία
Βιολογία – Λογοτ
Γ   Λυκείου
Λογ. Κατ – Μαθημ. Κατ.
Λατ. Κατ – ΑΟΔΕ – Χημεία Κατ
Ιστ. Κατ –       Φυσ Κατ
Αρχ.Κατ – Αν Εφαρ – Βιο Κατ
Μαθημ κ Στοιχ Στατ
Ιστορία
Λογοτεχν     -   Φυσική
Κοινων - Γαλλ-Γερμ
Βιολογία       -         Γλώσσα
Οικονομία -      Αρχαία
Πρόγραμμα εξετάσεων σχολικού έτους 1012 - 2013

 
 
αρχική | καλλιτεχνικό σχολείο | εκδηλώσεις | εκδρομές | επικοινωνία
 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | copyright 2009 | σχεδιασμός - ανάπτυξη ENTERCITY